ดีที่สุดเพื่อเพิ่มความแข็งแรง

กายภาพบำบัดเพื่อเพิมความแข็งแรง ความอ่อนแอหรือความไม่ซื่อสัตย์

ถ้าเธอตื่นเต้นที่ยืนออก