แรงหมายถึงการปรับปรุง

Homeostasis หรือ Homeostatic Approach ผลไม้ความแข็งแรงเพิ่มขึ้น

ยาเสพติดช่วยเพิ่มความแข็งแรงของผู้ชาย