ซื้อเชื้อโรคม้าใน Astrakhan

Black Desert Guide - วิธีเลือกซื้อม้า + TIPS กับความแรงของเงิน

เขาก็กลายเป็นสมาชิกคนหนึ่งของขาตั้งที่ต่ำกว่า